• Autorem witryny kropornicki.pl jest Bartosz Kropornicki
  • Wszelkie materiały tutaj zamieszczone są własnością autora i podlegają Ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83)
  • Korzystanie oraz rozpowrzechnianie materiałów lub fragmentów materiałów, tylko po uprzedniej zgodzie autora
  • W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

bartek | web | dtp | pozostałe | foto | kontakt | faq
Copyright © 2008-2010 Kropornicki.pl.
Zasady korzystania z witryny.